Pravila sodelovanja v prodajni akciji GRAWE PRIJATELJ

GRAWE zavarovalnica d. d. (v nadaljevanju zavarovalnica) organizira prodajno akcijo z naslovom GRAWE prijatelj, ki je dostopna na spletni strani zavarovalnice www.grawe.si.

Sodelovanje v prodajni akciji

V prodajni akciji sodelujejo priporočitelj – to je obstoječa stranka zavarovalnice, ki je fizična oseba, starejša od 18 let in ima v času akcije sklenjeno zavarovalno pogodbo z zavarovalnico, ter priporočena stranka – to je fizična oseba, starejša od 18 let in ji obstoječa stranka priporoča zavarovalnico.

Vsaka stranka, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v prodajni akciji, prejme popust.

Osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi prodajne akcije ne morejo sodelovati v prodajni akciji.

Obstoječa stranka (priporočitelj), ki v času trajanja prodajne akcije priporoči drugo stranko (priporočeno stranko), ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo avtomobilskih zavarovanj in unovči kupon, prejme 1 % popusta pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja. Obstoječa stranka lahko podeli neomejeno število kuponov, vendar pa lahko pri podaljšanju ene police uporabi največ 10% popusta. Če je priporočitelj zbral popust večji od 10%, se neizrabljen del popusta lahko prenese na drugo polico, v kolikor ima ista stranka več polic oziroma, če sklene novo. Popust se lahko izkoristi pri sklenitvi zavarovalne pogodbe v obdobju 13 mesecev.

Akcija velja samo za osebna vozila s trajanjem 1 leto.

Priporočena stranka prejme kupon za popust v višini 10 EUR, pri čemer lahko ta kupon izkoristi kot popust pri sklenitvi zavarovalne pogodbe avtomobilskih zavarovanj v obdobju 13 mesecev. Pri sklenitvi ene zavarovalne pogodbe lahko stranka unovči le en kupon.

Čas trajanja prodajne akcije

Prodajna akcija se začne 1. 5. 2017 in velja do preklica.

Pogoji sodelovanja v prodajni akciji

Pogoj za sodelovanje v prodajni akciji je, da se sodelujoči strinjajo s pravili prodajne akcije, ki so dostopna na spletni strani www.grawe.si. Šteje se, da s sodelovanjem v prodajni akciji sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s prodajno akcijo.

Obstoječa stranka lahko pridobi informacijo o unovčenih kuponih in prejetem popustu na spletni strani www.grawe.si.

Zavarovalnica si pridržuje pravico da ne podeli kupona oziroma odobri popusta, če niso izpolnjeni pogoji, določeni v teh pravilih oziroma so v prodajni akciji sodelovale osebe, v nasprotju s pravili in pogoji.

Varstvo osebnih podatkov

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor (upravljavec) se obvezuje, da bo podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov in določbami Zakona o zavarovalništvu, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec obdeluje kontaktne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, davčna števila, številka police) za namen neposrednega trženja, ki zajema občasno obveščanje o novostih in prodajnih akcijah, pošiljanje ponudb in reklam, obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je zavarovalnica.

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko oseba na isti način, kot ga je podala, tudi kadarkoli prekliče z zahtevo za preklic na elektronski naslov pooblascenec.vop@grawe.si. Poleg tega ima oseba pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb se osebe lahko obrnejo na naslov zavarovalnice, s pripisom Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov na pooblascenec.vop@grawe.si. Če na oseba na zahtevo ne dobi pravočasnega odgovora ali je mnenja, da je bila zahteva neupravičeno zavrnjena, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Pritožbeni postopek

Vsako nezadovoljstvo, pritožba ali reklamacija sodelujočih v navedeni akciji GRAWEprijatelj se rešuje v pritožbenem postopku, v skladu s Pravilnikom o obravnavi pritožb in pritožbenem postopku, ki je objavljen na spletni strani www.grawe.si.

Uporaba in objava

Ta pravila se uporabljajo od 1. 7. 2018 in so objavljena na spletni strani: www.grawe.si.

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor
Organ pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1502 Ljubljana
Uprava GRAWE zavarovalnice d.d. je to akcijo in pravila potrdila na seji uprave dne 4. 4. 2017.